Biserica Sfanta Parascheva                           Biserica Sfanta Parascheva

În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. Sfînta Cuvioasă Parascheva este cea mai populară dintre sfinţii ale căror moaşte se află pe teritoriul ţării noastre. Ea este prăznuită nu numai de către creştinii ortodocşi din Moldova, ci şi din toată ţara şi chiar peste hotare. De apropape un mileniu generaţii de-a rândul au cinstit-o atât în Constantinopol, cât şi în Târnovo (Bulgaria), Belgrad (Serbia) şi Iaşi (România) ceea ce arată că Sfânta Parascheva a fost dăruită de Dumnezeu de a aduna laolaltă pe cei de departe. Creştinii de pretutindeni au mare evlavie către Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este tuturor mult folositoare şi ajutătoare.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este numită în Acatist „mult folositoare”. Marea evlavie a poporului dreptcredincios faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva se explică tocmai prin convingerea şi constatarea că ea este „mult folositoare”, dăruind ajutor, prin rugăciunile ei, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor, mănăstirilor şi familiilor, bolnavilor şi săracilor şi tuturor creştinilor care cer în rugăciunile lor mijlocirea ei. Darul acesta, de a fi „mult folositoare” celor care îi cer ajutorul în rugăciuni, l-a dobândit de la Dumnezeu printr-o mare vrednicie a vieţii cu toate că a petrecut puţini ani pe pământ (aproximativ 25) – puţini dar chibzuiţi.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este „mult folositoare” pentru că ea, prin nevinovăţia, sfinţenia şi puritatea ei, izbăveşte de patimi pe cei stăpâniţi de ele şi dăruieşte oamenilor bucuria de a trăi în curăţenie, evlavie şi dragoste. Ea este „mult folositoare” şi pentru faptul că ea ajută la vindecări, Acatistul numindu-o: „leacul durerii, mâna vindecării, casa ocrotirii, mântuirea de boli”. Sfânta Parascheva este folositoare şi pentru viaţa de toate zilele ajutându-i pe cei credincioşi să-şi ducă traiul pe acest pământ. Acatistul o numeşte: „aducătoare de ploi mănoase, stârpitoare a insectelor dăunătoare, îmbelşugarea de roade bune şi veselitoarea plugarilor”. Sfânta Cuvioasă Parascheva este „mult folositoare” şi pentru că este cunoscută ca una care mângâie pe cei necăjiţi şi întristaţi, fiind numită: „mângâierea celor nenorociţi, povăţuirea celor rătăciţi şi împreună lucrătoare cu cei ce hrănesc pe cei săraci”. Ea este, în acelaşi timp, şi ajutătoarea tinerilor. Nici unul din sfinţii din ţara noastră nu este mai popular ca Sfânta Parascheva în rândurile tineretului. Mulţi tineri vin zilnic, se închină şi se roagă înaintea sfintelor sale moaşte, ca la una care a fost tânără când a trecut la viaţa cea veşnică.
Astfel, credincioşi de pretutindeni, de toate vârstele şi profesiile, au simţit ajutorul Cuvioasei Parascheva şi, de aceea, o numesc „mult folositoare”. Minunile, pe care le-a săvârşit în timpul vieţii şi după trecerea la viaţa cea veşnică, arată că Sfânta Cuvioasă Parascheva este mult folositoare prin ajutorul pe care îl dăruieşte tuturor celor care-i cer ajutorul şi mijlocirea.
Viaţa fără de prihană a Preacuvioasei Parascheva este o carte de învăţătură, de îndrumare şi zidire duhovnicească, un îndemn la lepădarea de sine, la evlavie şi sfinţenie. Darurile cu care a binecuvântat-o Dumnezeu şi vredniciile care i-au încununat viaţa au întărit credinţa, nădejdea şi dragostea celor ce au alergat la ea. Toţi cei care îngenunchează în faţa raclei cu cinstitele ei moaşte văd şi mărturisesc că această fecioară înţeleaptă este un „mărgăritar nepreţuit al vistieriei noastre”, o „ temelie neclintită a creştinătăţii”, pentru toţi cei împresuraţi şi copleşiţi de necazuri şi întristări „hrană duhovnicească”, „alinare a relelor cugetări”, „risipitoare de multe furtuni”, „uşa mântuirii”, „locaşul statorniciei”, „leacul durerii”, „stea luminătoare”, toiagul biruinţei”, „mireasă duhovnicească”, „ocrotitoare neobosită”, „smerenie înaltă”.
Nespusă este şi bucuria noastră a credincioşilor ortodocşi din Pătrăuţi, fiindcă o avem pe Sfânta Cuvioasă Parascheva ocrotitoare a Bisericii şi a comunităţii noastre de mai bine de şase decenii. Ea este sprijinitoarea, mângâierea, ajutătoarea, dar şi mijlocitoarea noastră înaintea tronului Părintelui Celui ceresc. De aceea dăm slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru că ne-a pus sub ocrotirea şi oblăduirea ei şi cerem mila şi îndurarea lui Dumnezeu pentru rugăciunile Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva.
Pr. Paroh Drd. Constantin-Cristian Mihoc

0 comentarii: